Natječaj za prijem u radni odnos – nez.dj._zdrav.surad. -kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije/biolog/nutricionist

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i temeljem Odluke upravnog vijeća od 21. rujna 2017. godine, Klasa: 012-04/17-10/8, Ur. broj: 381-10-17-5,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

1.      Nezdravstveni djelatnik I vrste – zdravstveni suradnik – kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije/biolog/nutricionist u Službu za zdravstvenu ekologiju uz probni rad od šest  (6) mjeseci – 2 radnika na određeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.