Natječaj za prijem u radni odnos – nezdravstveni djelatnik/zdravstveni suradnik_neodređeno(1) i određeno(1) radno mjesto

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 31. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55 Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-26, te suglasnosti Ministarstva zdravstva od 17. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55 Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-23, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje natječaj za prijem na radno mjesto na neodređeno (1) i određeno (1).

Više o natječaju pogledajte ovdje.