Natječaj za prijem u radni odnos – specijalist psihijatar, neodređ. (1) i ing.med.lab.dijag./san.ing., određ. (1)

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 17. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-20 i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. svibnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3/1-17-12 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno i određeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.