Natječaj za prijem u radni odnos – stručni referent (III), peračica (NSS) i zdravstveni suradnik (I)

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine, suglasnosti Ministarstva zdravstva od 2. kolovoza 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-29, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-30 i Ur.broj: 534-03-3-1/5-17-31, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.