Natječaj za prijam u radni odnos – stručni savjetnik, pravnik

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. siječnja 2017. godine, Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-1/7-17-38, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje slijedeći javni natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto: Nezdravstveni djelatnik I vrste – stručni savjetnik, pravnik u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.