Natječaj za prijem u radni odnos – stručni savjetnik u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 19. svibnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3/1-17-13 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

Nezdravstveni djelatnik I vrste – stručni savjetnik u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove uz probni rad od šest (6) mjeseci – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.