Natječaj za stručno osposobljavanje – magistar inženjer molekularne biotehnologije VSS i magistar inženjer kemijskog inženjerstva VSS

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 30. prosinca 2016. godine  klasa: 100-01/16-03/108, ur. broj: 534-07-3-2/2-16-35, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavljuje javni natječaj za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja u sljedećim zvanjima:

  1. Magistar inženjer molekularne biotehnologije – molekularni biotehnolog VSS –  1 pripravnik
  2. Magistar inženjer kemijskog inženjerstva VSS – 1 pripravnik

Više o natječaju pogledajte ovdje.