Natječaj za prijem u radni odnos, stručno osposobljavanje, magistar sociologije, psihologije ili antropologije

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12 i 120/12), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 15. studenog 2016. godine  klasa: 100-01/16-03/108, ur. broj: 534-07-3-2/2-16-30, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja u sljedećim zvanjima:

magistar sociologije ili psihologije ili antropologije  –  1 pripravnik.

Više o natječaju pogledate ovdje.

 

Tagovi