Natječaj za prijem u radni odnos – stručno osposobljavanje – mikrobiologija

Na temelju  članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu  (NN 93/14) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 03. ožujka 2017. Godine,  Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3-2/2-17-8 i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 17. srpnja 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-24, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja  u slijedećem zvanju: 1. zdravstveni djelatnik II vrste – prvostupnik/ca medicinsko laboratorijske dijagnostike –  2 pripravnika.

Više o natječaju pogledajte ovdje.