Natječaj za prijem u radni odnos – Voditelj ureda ravnatelja

Na temelju  suglasnosti Ministarstva zdravlja Klasa: 100-01/16-03/108, Ur. broj: 534-07-3-1/7-16-13 i članka 25. Temeljnog  Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama te članka 7. Pravilnika o radu, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.

 

 

 

 

Tagovi