Natječaj za prijem u radni odnos – zdravstveni djelatnik II vrste – sanitarni inženjer_epidemiologija

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 02. kolovoza 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-32 Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje javni natječaj za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za slijedeće radno mjesto:

Zdravstveni djelatnik II vrste – sanitarni inženjer u Službi za epidemiologiju zaraznih bolesti uz probni rad od tri (3) mjeseca – 1 radnik na neodređeno vrijeme.

Više o natječaju pogledajte ovdje.