Odluka o odabiru pristupnika za obavljanje specijalizacija iz epidemiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je na temelju Plana specijalizacija za 2018. godinu, potvrđenog od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske (KLASA: 131-01/18-01/159, UR.BR.: 534-03-3/1-18-02 od 20. lipnja 2018. godine), raspisao natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizacije iz epidemiologije za Službu za promicanje zdravlja za 1 (jednog) izvršitelja.

Nakon provedenih razgovora s pristupnika/ca, Povjerenstvo je provelo bodovanje u skladu s člancima 3. i 6. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izradilo Listu rezultata bodovanja pristupnika te dostavilo ravnatelju prijedlog odabira kandidata za specijalizaciju iz epidemiologije.

Slijedom prethodno navedenog, objavljuje se odluka o odabiru pristupnika za obavljanje specijalizacije iz epidemiologije.

Sadržaj odluke pogledajte ovdje.