Odluke o odabiru pristupnika za obavljanje specijalizacija iz javnozdravstvene medicine, epidemiologije i kliničke mikrobiologije

Hrvatski zavod za javno zdravstvo je na temelju Plana specijalizacija za 2018. godinu, potvrđenog od Ministarstva zdravlja Republike Hrvatske (KLASA: 131-01/18-01/159, UR.BR.: 534-03-3/1-18-02 od 20. lipnja 2018. godine), raspisao natječaj za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizacije iz javnozdravstvene medicine za Službu za medicinsku informatiku i biostatistiku za 1 (jednog) izvršitelja, javnozdravstvene medicine za Službu za javno zdravstvo za 1 (jednog) izvršitelja, epidemiologije za Službu za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti za 2 (dva) izvršitelja, epidemiologiju za Službu za promicanje zdravlja za 1 (jednog) izvršitelja te kliničku mikrobiologiju za Službu za mikrobiologiju za 1 (jednog) izvršitelja.

Nakon provedenih razgovora s pristupnika/ca Povjerenstvo je provelo bodovanje u skladu s  člancima 3. i 6. Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15), izradilo Liste rezultata bodovanja pristupnika te dostavilo ravnatelju prijedloge odabira kandidata za pojedinu specijalizaciju.

Slijedom prethodno navedenog, niže u objavi nalaze se odluke o odabiru pristupnika za obavljanje specijalizacije prema granama specijalizacije za pojedinu službu.

JAVNOZDRAVSTVENA MEDICINA
Služba za medicinsku informatiku i biostatistiku
Služba za javno zdravstvo

EPIDEMIOLOGIJA
Služba za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti
Služba za promicanje zdravlja

KLINIČKA MIKROBIOLOGIJA
Služba za mikrobiologiju