Odluke o poništenju Odluka o izboru pristupnika za obavljanje specijalizacije iz javnozdravstvene medicine

Na temelju objavljenog natječaja za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz javnozdravstvene medicine, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, dana 2. prosinca 2016. godine objavio je rezultate izbora.

Na temelju podnesenog prigovora protiv utvrđivanja broja bodova, Upravno vijeće Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo je usvojilo prigovor te donijelo Odluke o poništenju Odluka o izboru specijalizanata iz javnozdravstvene medicine na čiji redoslijed je utjecalo pogrešno utvrđeno bodovanje.

Odluke o poništenju:
Odluka o poništenju (1)
Odluka o poništenju (2)

Tagovi