Poništenje natječaja- radno mjesto IV vrste, peračica laboratorijskog suđa/čistačica (NSS)

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje

PONIŠTENJE NATJEČAJA

objavljenog u oglasniku Narodnih novina (NN br. 79/17) od 11. kolovoza 2017. godine., Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskog stranici Zavoda, za prijam u radni odnos, radno mjesto IV vrste- peračica laboratorijskog suđa/čistačica u Službu zdravstvenu ekologiju, jednog (1) izvršitelja, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo,

Rockefellerova 7, Zagreb