Poništenje natječaja- radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, magistar ekonomije, stručno osposobljavanje

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje

PONIŠTENJE  NATJEČAJA

Objavljenog 22. studenog  2017.  godine u Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskoj stranici Zavoda, za prijam na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja za zvanje –  nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službi za javno zdravstvo – jedan (1) izvršitelj.

Više o poništenju pogledajte ovdje.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Rockefellerova, 7, Zagreb