Poništenje natječaja_objava_viši stručni referent za tehničke poslove_2362017

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavljuje

PONIŠTENJE  NATJEČAJA

objavljenog u Oglasniku Narodnih novina (NN br. 40/17) od 26. travnja  2017.  godine,  Biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, te na internetskoj stranici Zavoda, za prijam u radni odnos nezdravstvenog  djelatnika  II  vrste  –  višeg  stručnog  referenta  za  tehničke  poslove u Službu za gospodarstvene, pravne i opće  poslove, jednog (1) izvršitelja, na neodređeno vrijeme, s punim radnim vremenom.

 

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Rockefellerova, 7, Zagreb