Poziv na razgovor- nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, analitičar

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 15. rujna 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-33, Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj od 27. studenog 2017. godine  za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, analitičar u Službi za medicinsku informatiku i biostatistiku.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.