Poziv na razgovor – stručni knjigovodstveni referent

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-06-2-1-2/3-18-05 od 01. veljače 2018. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je natječaj (NN br. 15/178) od 14. veljače 2018. godine za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto III vrste, stručni knjigovodstveni referent.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.