Poziv na razgovor-stručni/a referent/ica za tehničke poslove

Na temelju članka 6. Zakona o poticanju zapošljavanja (NN 57/12, 120/12 i 16/17), članka 59. Zakona o radu (NN 93/14) i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 15. rujna 2017. godine, Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-03-3-1/5-17-33,  Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je javni natječaj od 18. listopada 2017. godine za prijem na pripravnički staž putem ugovora o stručnom osposobljavanju za rad bez zasnivanja radnog odnosa uz korištenje mjera aktivne politike zapošljavanja, radno mjesto stručni/a referent/ica za tehničke poslove u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove.

Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.