Poziv na razgovor – zdravstveni suradnik

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3-2/2-17-07 od 03. ožujka 2017. godine,   Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je natječaj (NN br. 27/17) od 24. ožujka 2017. godine za prijem u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik u Službu za epidemiologiju i prevenciju kroničnih nezaraznih bolesti. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na razgovor. Detalje poziva pogledajte ovdje.