Poziv na razgovore – specijalizacije (2) iz epidemiologije

Na temelju članka 140. Zakona o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18 i 125/19) i Pravilnika o mjerilima za prijam specijalizanata (NN 83/15) te sukladno Planu specijalizacija za 2019. godinu odobrenom od Ministarstva zdravstva, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je natječaj za prijam u radni odnos doktora medicine na neodređeno vrijeme i upućivanje na specijalizaciju iz epidemiologije za 2 (dva) izvršitelja.
Razgovori s prijavljenim kandidatima/kandidatkinjama koji su ispunili uvjete prema objavljenom natječaju održati će se u ponedjeljak, 6. srpnja 2020. godine, u Hrvatskom zavodu za javno
zdravstvo, Rockefellerova 12, Edukacijski centar prema rasporedu objavljenom ovdje.

Svi prijavljeni kandidati/kandidatkinje obavješteni su i pojedinačno putem e-maila.

Bodovna lista prijavljenih kandidata javno je objavljena na Oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Tagovi