Poziv na testiranje i razgovor – nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96 Ur. broj: 534-06-2-1-2/1-18-19, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 06. srpnja 2018. godine za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste- zdravstveni suradnik, kemičar/inženjer biotehnologije/inženjer kemijske tehnologije u Službi za zdravstvenu ekologiju. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, engleskog jezika, stručnom dijelu i razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.