Poziv na testiranje i razgovor-viši stručni savjetnik, pravnik

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine  i suglasnosti Ministarstva zdravstva od 23. svibnja 2018. godine, Klasa: 100-01/18-03/96, Ur. broj: 534-03-3/1-18-23, Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7, objavio je slijedeći javni natječaj na neodređeno radno vrijeme za radno mjesto viši stručni savjetnik – pravnik u Službi za gospodarstvene, pravne i opće poslove. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu i razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.