Poziv na testiranje i razgovor-zdravstveni djelatnik II vrste, sanitarni inženjer

Na temelju  članka 7. Pravilnika o radu, Ur. broj 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine, Odluke upravnog vijeća od 28. 06. 2018. godine,  Klasa: 012-04/18-10/5, Ur. broj: 381-10-19-4  Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Zagreb, Rockefellerova 7 objavio je javni natječaj od 18. srpnja 2018. za prijam u radni odnos na određeno vrijeme za radno mjesto zdravstveni djelatnik II vrste,  sanitarni inženjer u Službi za promicanje zdravlja. Za prethodno navedeno radno mjesto temeljem objavljenog natječaja pozivaju se sljedeći kandidati na testiranje rada na osobnom računalu, stručnom dijelu i razgovor.

Više o pozivu pogledajte ovdje.