Poziv na testiranje – rad na osobnom računalu, nezdravstveni djelatnik/ca I vrste, zdravstveni/a suradnik/ca

Na temelju članka 7. Pravilnika o radu Ur. broj: 80-164/1-15 od 02. veljače 2015. godine i Suglasnosti Ministarstva zdravstva Klasa: 100-01/17-03/55, Ur. broj: 534-07-3/1-17-14 od 19. svibnja 2017. godine Hrvatski zavod za javno zdravstvo objavio je natječaj (NN br. 48/18) od 25. svibnja 2018. godine za prijam u radni odnos na neodređeno vrijeme za radno mjesto nezdravstveni djelatnik I vrste, zdravstveni/a suradnik/ca, stručnjak/inja za društvene i  humanističke znanosti u Službu za promicanje zdravlja.

Više o terminu testiranja pogledajte ovdje.