Edukativne radionice za učenike Srednje škole Petrinja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo 2012.

Edukativne radionice za učenike Srednje škole Petrinja u 2012. u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo u Zagrebu

U subotu, 21. travnja 2012. i 22. rujna 2012. organizirane su za učenike Srednje škole Petrinja edukativne radionice, u okviru terenske nastave, pod vodstvom nastavnika iz vjeronauka i etike. U organizaciji su sudjelovale Tatjana Nemeth Blažić, dr.med., dr.sc. Iva Pejnović Franelić, dr.med. i Iva Pem Novosel, dr.med. iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje su održale predavanje s prikazom edukativnog filma na temu zaštite od spolno prenosivih bolesti i HIV/AIDS-a te prikazom rada centara za dobrovoljno savjetovanje i testiranje na HIV (HIV savjetovališta).

Za učenike je organiziran i prigodni nagradni kviz te podijeljeni edukativno -promotivni  materijali.

Radionica Petrinja 2012Radionica Petrinja 2012-2