Epidemiologija infekcije HIV-om i AIDS-a u Hrvatskoj u 2017. godini

Prema preliminarnim podacima Registra za HIV/AIDS Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, u razdoblju od 1985. godine, kada su zabilježeni prvi slučajevi zaraze HIV-om u Hrvatskoj, do studenog 2017. godine evidentirano je ukupno 1 521 osoba (1 341 muškaraca i 180 žena) kojima je dijagnosticirana infekcija HIV-om, od čega ih je 496 (33 %) oboljelo od AIDS-a. U istom su razdoblju od HIV-a/AIDS-a umrle 262 osobe.

Prema preliminarnim podacima je do studenog 2017. godine u Hrvatskoj zabilježeno 85 novih dijagnoza infekcije HIV-om i AIDS-a godini (80 muškaraca i 5 žena), što je na razini prošle godine, te se nastavlja blag porast pojavnosti. Među osobama koje su dijagnosticirane i ušle u skrb 2017. godine, 15 je osoba oboljelo od AIDS-a, a pet osoba je umrlo od posljedica AIDS-a.

Od 85 slučajeva HIV-a/AIDS-a u 2017. godini, kod 77 osobe (90 %) je vjerojatni put prijenosa bio spolni odnos između muškaraca (u 2016: 92 od 109), kod 7 osoba (8 %) spolni odnos između muškarca i žene (u 2016: 14 od 109) i  u jednom slučaju (1 %) je put prijenosa bio nepoznat.

Posljednjih se godina u Hrvatskoj prosječno godišnje bilježi 95 novodijagnosticiranih slučajeva infekcije HIV-om, što stopom od 21 na milijun stanovnika i Hrvatsku svrstava među zemlje s niskom učestalošću HIV infekcije (59/1 milijun je prosjek za zemlje EU/EEA u 2016. g.).

Više o epidemiologiji infekcije HIV-om i AIDS-a pročitajte na stranici Epidemiologija HIV infekcije i AIDS-a u Hrvatskoj.