Letak Zdravlje i radno mjesto

Zdrav djelatnik je produktivan djelatnik.

Intenzitet i sadržaj svakog edukacijskog modula se usklađuje prema potrebama tvrtke. Nakon provedene evaluacije i edukacije Povjerenstvo za ocjenjivanje dodjeljuje oznaku „Tvrtka prijatelj zdravlja“ na razdoblje od dvije godine.

Pogledajte letak Zdravlje i radno mjesto