Ljetna kampanja za zaštitu spolnog zdravlja 2016. – za zabavno, ali sigurno ljeto

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, kao i prethodnih godina, u okviru programa „Živjeti zdravo“ zajedno sa suradnicima u ljetnim mjesecima organizira edukativnu kampanju o zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja, budući da je ljeto obično vrijeme odmora, opuštanja, češćeg druženja s nepoznatim ljudima, a time i češćih situacija neplaniranog spolnog odnosa i situacija s većim rizikom od spolno prenosivih bolesti i/ili neželjene trudnoće.

Kampanja spolno zdravlje 2016

Cilj kampanje je skrenuti pozornost javnosti, posebice mladih, na važnost odgovornog spolnog ponašanja i očuvanja zdravlja. Kampanja traje četiri mjeseca, od početka lipnja do od kraja rujna, a provodi se preventivnim porukama na oglasnim panoima i svlačionicama koje su postavljene na desetak hrvatskih plaža. Slogan kampanje je „Znanje je spas“, vizual je u obliku pojasa za spašavanje koji simbolično predstavlja i asocira na pomoć i zaštitu, a ključne poruke su:

INFORMIRAJ SE o rizicima i načinima kako se zaštititi

ZAŠTITI SE pravilnim i redovitim korištenjem kondoma, koji pruža zaštitu od HIV infekcije, drugih spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće

TESTIRAJ SE ako si bio/la u riziku: testiranje omogućuje  ranu dijagnozu, poboljšava ishod liječenja i sprečava širenje infekcije na druge ljude

Budi

Za sigurniji prvi spolni odnos – ne žuri

Donosi pravilne odluke za zdravlje

Redovito obavljaj preventivne preglede

Ako si spolno aktivan/na – koristi kondom

Vjernost i odgovornost daju sigurnost

Time želimo podsjetiti javnost, a posebice mlade, da su edukacija, informiranje i odgovorno spolno ponašanje ključni u prevenciji spolno prenosivih bolesti, uključujući zarazu HIV-om, te u zaštiti spolnog i reproduktivnog zdravlja.

Ovom prigodom pozivamo zdravstvene djelatnike, partnere i suradnike da se pridruže organizatorima u promicanju zdravlja i osvještavanju važnosti odgovornog spolnog ponašanja i brige za zdravlje te da u svojim lokalnim zajednicama aktivno sudjeluju u širenju i pružanju informacija o prevenciji bolesti i unapređenju zdravlja.

Kampanja spolno zdravlje 2016-HvarKampanja-spolno zdravlje-2016-Baška voda Kampanja -spolnozdravlje-2016-Dramalj