Ljetna kampanja “Znanje je spas” 2015.

Javnozdravstvena ljetna kampanja „Znanje je spas“, svibanj-rujan 2015.

Hrvatski zavod za javno zdravstvo sa suradnicima iz državnih institucija i udruga u okviru javnozdravstvene kampanje “Znanje pobjeđuje” organizira ljetnu javnozdravstvenu kampanju „Znanje je spas“.

Cilj je širenje poruka o odgovornom spolnom ponašanju u ljetnim mjesecima, obzirom da je to obično vrijeme odmora, opuštanja, češćeg druženja s nepoznatim ljudima i situacija neplaniranog spolnog odnosa, a samim time i situacija s većim rizikom od spolno prenosivih bolesti i neželjene trudnoće. Preventivnim porukama želimo podsjetiti da su edukacija, zaštita i testiranje glavne mjere prevencije spolno prenosivih bolesti i zaštite spolnog i reproduktivnog zdravlja. Vizual je pojas za spašavanje koji simbolično predstavlja i asocira na zaštitu.

Preventivne poruke prisutne su na hrvatskim plažama putem oglasnih panoa i svlačionica na hrvatskim plažama Jadrana i zagrebačkog Jaruna od 20.5.-15.9.2015. na oko 20 lokacija.

Ljetna HIV-SPB kampanja2015Ljetna HIV-SPB kampanja2015