Hodanjem do zdravlja u Gradu Zagrebu

Povodom provedbe Nacionalnog programa “Živjeti zdravo” u Gradu Zagrebu organizirana su dva velika događaja: javnozdravstvena aktivnost Hodanjem do zdravlja” i “Volonteri u parku” održana 15. listopada 2016. godine u parku Maksimir  i Deveta konferencija Nacionalnog programa “Živjeti zdravo” u cilju predstavljanja primjera dobre prakse promicanja zdravlja na svim razinama, od lokalne do nacionalne. Cilj je također identificirati i potaknuti osnaživanje postojećih, implementaciju novih modela dobre prakse i povezati najvažnije dionike u promicanju zdravlja u Republici Hrvatskoj.

26. studenog 2016. godine će se u Zagrebačkoj županiji povodom provedbe  Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ organizirati javnozdravstvene aktivnosti “Hodanjem do zdravlja“ i Deseta konferencija Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“.

Više detalja pogledajte na našoj Facebook stranici „Živjeti zdravo“