Živjeti zdravo

Smanjenje kvalitete života, dugo i najčešće doživotno trajanje, invaliditet, prijevremena smrtnost i visoki troškovi
za zdravstveni sustav glavne su karakteristike kroničnih nezaraznih bolesti koje u razvijenim svjetskim zemljama, ali i u Republici Hrvatskoj čine oko tri četvrtine pobola i pomora. Značajan porast stopa pobola i pomora u posljednjih par desetljeća posljedica su prirodnog kretanja stanovništva koje rezultira porastom udjela starijih osoba u ukupnoj populaciji, neumjerene tjelesne aktivnosti koja nastaje kao posljedica sedentarnog načina obavljanja posla ili prevelikog tjelesnog opterećenja poslom, izloženosti stresu i životnim navikama štetnim po zdravlje.

Još 2003. godine započela je provedba Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ pod nadzorom tadašnjeg Ministarstva zdravstva i Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Ministarstvo zdravlja i Hrvatski zavod za javno zdravstvo 2014. godine su organizirali nastavak provedbe ovog programa koji djelovanjem u zajednici nastoji informirati, educirati i senzibilizirati građane Republike Hrvatske svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života – pravilnoj prehrani, tjelesnoj aktivnosti, prevenciji debljine, smanjenju prekomjerne tjelesne mase, smanjenju pobola od kroničnih nezaraznih bolesti (kardiovaskularne bolesti, tumori, dijabetes tip II, kronične opstruktivne plućne bolesti, mentalne bolesti). U provedbi ovog Nacionalnog programa sudjeluju međuresorna tijela državne uprave i druge institucije.

Programi i aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ usmjereni su poboljšanju zdravlja cijele populacije jer djelovanjem u lokalnoj zajednici nastoje informirati, educirati i senzibilizirati građane svih dobnih skupina o pozitivnim aspektima zdravih stilova života. Pet komponenti ovog programa koje uključuju pojedine projekte su: Zdravstveno obrazovanje (projekt Poligoni, projekt 10′ vježbanje, Preporučeni jelovnici za osnovne i srednje škole), Zdravlje i tjelesna aktivnost (projekt Hodanjem do zdravlja), Zdravlje i prehrana (jamstveni žig “Živjeti zdravo”, Program pravilne prehrane u školama), Zdravlje i radno mjesto (projekt Tvrtka prijatelj zdravlja) i Zdravlje i okoliš (projekt Volonteri u parku). Ciljana populacija Nacionalnog programa su: djeca i mladi, osobe srednje i starije dobi, općenito – osobe s povećanim bihevioralnim i biomedicinskim čimbenicima rizika.

Očekivani javnozdravstveni doprinosi Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ su: senzibilizacija građana o potrebi očuvanja zdravlja, mijenjanje promjenjivih loših životnih navika, smanjenje pobola od kroničnih nezaraznih bolesti i porast udjela zdravih građana u ukupnoj populaciji Republike Hrvatske.

Suradnici
Nacionalni program „ŽIVJETI ZDRAVO“

ORGANIZATORI:
MINISTARSTVO ZDRAVLJA
HRVATSKI ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO
SUORGANIZATORI:
MINISTARSTVO ZNANOSTI, OBRAZOVANJA I SPORTA
MINISTARSTVO TURIZMA
MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
MINISTARSTVO RADA I MIROVINSKOGA SUSTAVA
MINISTARSTVO SOCIJALNE POLITIKE I MLADIH
MINISTARSTVO ZAŠTITE OKOLIŠA I PRIRODE
MINISTARSTVO UNUTARNJIH POSLOVA
URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE
HRVATSKI ZAVOD ZA ZDRAVSTVENO OSIGURANJE
MEDICINSKI FAKULTET U ZAGREBU
MEDICINSKI FAKULTET U SPLITU
MEDICINSKI FAKULTET U RIJECI
MEDICINSKI FAKULTET U OSIJEKU
KINEZIOLOŠKI FAKULTET ZAGREB
AGENCIJA ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
HRVATSKA UDRUGA POSLODAVACA
HRVATSKA GOSPODARSKA KOMORA
HRVATSKA OBRTNIČKA KOMORA
HRVATSKA TURISTIČKA ZAJEDNICA
HRVATSKA AGENCIJA ZA HRANU
SAVEZ SAMOSTALNIH SINDIKATA HRVATSKE
NEZAVISNI HRVATSKI SINDIKATI
MATICA SINDIKATA HRVATSKE
HRVATSKA UDRUGA RADNIČKIH SINDIKATA
PARTNERI PRIJATELJI ZDRAVLJA: HRVATSKI CRVENI KRIŽ,  vrtići, osnovne i srednje škole, tvrtke – na lokalnim razinama

CILJANA POPULACIJA: djeca i mladi; osobe srednje i starije dobi; osobe s povećanim bihevioralnim i biomedicinskim čimbenicima rizika

Postupnik za dodjelu znaka jamstvenog žiga Živjeti zdravo