Živjeti zdravo

Zdravlje i radno mjesto

Radno mjesto je, uz obitelj i školu, jedna od tri primarne društvene zajednice te time i jedna je od najvažnijih socijalnih odrednica zdravlja. Zdravo radno okruženje preduvjet je socijalnog, mentalnog i fizičkog zdravlja, a zdrav radno aktivan čovjek je preduvjet društvenog opstanka. Investicija u zdravlje, investicija je u produktivnost i razvoj zajednice te u ekonomski i socijalni napredak i blagostanje. Unaprjeđenjem zdravlja na radnom mjestu djelatnici su produktivniji, smanjuje se stopa bolovanja, smanjuje se broj odlazaka u prijevremenu mirovinu te se povećava ekonomska dobit. Promicanje primjene zdravijih tehnologija i procesa rada te proizvoda koji su zdraviji, štiti se ne samo zdravlje radnika, već i potrošača i okoliša.

Imajući u vidu potrebu promicanja zdravlja na radnome mjestu Hrvatski zavod za javno zdravstvo u okviru Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ osmislio je projekt promicanja zdravlja na radnom mjestu „Tvrtka prijatelj zdravlja“.

Modul „Tvrtka prijatelj zdravlja“ usmjeren je tvrtkama i zaposlenicima te potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika, promiču zdravlje na radnom mjestu te iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika, zdravlju potrošača i klijenata te očuvanju okoliša.

Kako bi utvrdili ispunjava li tvrtka potrebne uvjete sukladne Nacionalnom programu „Živjeti zdravo“, tim stručnjaka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) dolazi u nadzorni posjet tvrtki, a predviđena su i predavanja te radionice za djelatnike tvrtke prema definiranim temama: pravilna prehrana, zdravstvena ispravnost namirnica, prevencija kroničnih nezaraznih bolesti, tjelesna aktivnost, mobbing i upravljanje stresom, pušenje, alkohol i kockanje, okoliš i zdravlje.

Vježbanje na radnom mjestu

 

Oznaka „Tvrtka prijatelj zdravlja“ dodjeljuje se na vremenski period od dvije godine.

Tvrtke prijatelji zdravlja:

NOVA TV
SUNČANI HVAR D.D. ADRIANA, HVAR SPA HOTEL
STRABAG d.o.o.

 

Sunčani Hvar – certifikat

Tvrtka prijatelj zdravlja u tvrtci Ericsson Nikola Tesla d.d.

Certifikat Tvrtka Strabag 

Ericsson Nikola Tesla d.d. certifikat