Objavljeno Istraživanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji u Republici Hrvatskoj

U Hrvatskoj se tijekom 2014. i 2015. godine provodilo istraživanje Europskog statističkog ureda (Eurostat-a), Europska zdravstvena anketa – drugi val (EHIS 2), u koje su bila uključena i pitanja iz modula Tobacco Questions for Surveys kako bi se dodatno istražila uporaba duhanskih proizvoda. Istraživanje je proveo Hrvatski zavod za javno zdravstvo u suradnji sa zavodima za javno zdravstvo županija i Grada Zagreba, Državnim zavodom za statistiku i Ministarstvom zdravlja, a uz pomoć Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC), Regionalnog ureda za Europu Svjetske zdravstvene organizacije (WHO – Regional Office for Europe) i Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Republici Hrvatskoj.


Pogledajte publikaciju Istraživanje o uporabi duhana u odrasloj populaciji Republike Hrvatske.


Ista publikacija na engleskom jeziku SURVEY ON THE USE OF TOBACCO IN THE ADULT POPULATION OF THE REPUBLIC OF CROATIA (Tobacco Questions for Surveys – TQS).