Primjeri iz Hrvatske u Kompendiju dobre prakse prevencije HIV infekcije Svjetske zdravstvene organizacije

WHO-kompendij_HIVDva primjera dobre prakse iz Hrvatske uvrštena su u prvi Kompendij dobre prakse odgovora zdravstvenog sektora na HIV u Europskoj regiji Svjetske zdravstvene organizacije (SZO), objavljenog i predstavljenog u srpnju 2018. godine na Ministarskom dijalogu o HIV-u i povezanim komorbiditetima u istočnoj Europi i središnjoj Aziji te na 22. Svjetskoj AIDS konferenciji u Amsterdamu (IAC).

Radovi iz Hrvatske prikazuju integrirani pristup testiranja na HIV i hepatitis C uz sveobuhvatnu zaštitu spolnog zdravlja u zajednici kroz djelovanje centra za mlade CheckPoint Zagreb te uspješnu strategiju prelaska na nacionalno financiranje nakon završetka provedbe projekta Globalnog Fonda za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije (GFATM) „Unapređenje borbe protiv HIV/AIDS-a u Hrvatskoj“ (2003-2006.) : CROATIA. Integration of community HIV and HCV testing through a comprehensive sexual health approach: HUHIV – CheckPoint Zagreb, Financial sustainability of the GFATM HIV/AIDS project: the Croatian experience of increasing domestic resources.

CheckPoint Zagreb od svibnja 2013. godine pruža mladima sveobuhvatnu podršku u prevenciji HIV infekcije, virusnih hepatitisa i drugih spolno prenosivih bolesti te u promicanju spolnog i reproduktivnog zdravlja i zdravih stilova života, a podržavaju ga i s njim suradjuju Klinika za infektivne bolesti ,,Dr. Fran Mihaljević”, Ministarstvo zdravstva RH i Hrvatski zavod za javno zdravstvo, uz finacijsku podršku Gradskog ureda za zdravstvo Grada Zagreba. Uspješna provedba GFATM projekta i strategija prelaska na financiranje iz nacionalnih izvora pokazala se kao primjer dobre prakse u održivom financiranju HIV preventivnih programa. Kompendij se sastoji od 52 primjera dobre prakse iz 32 zemlje u Europskoj regiji SZO-a. Kompendiji SZO-a i rezultati rada CheckPointa Zagreb predstavljeni su na konferenciji za tisak Grada Zagreba, Gradskog ureda za zdravstvo 25. rujna 2018. godine.

Publikacija  je dostupna na poveznici:  Compendium of good practices in the health sector response to HIV in the WHO European Region.

Članak o Kompendiju u Liječničkim novinama, broj 173, listopad 2018.