Probir i sprečavanje virusnih hepatitisa i zaraze HIV-om u Europi

U organizaciji bugarske udruge za borbu protiv virusnih hepatitisa “Hepasist” u Sofiji je od 28. do 29. lipnja 2018. godine održan sastanak o ranom otkrivanju i prevenciji virusnih hepatitisa i infekcije HIV-om u zemljama Istočne Europe (engl. Screening and prevention for viral hepatitis and HIV in CEE. Common challenges, joint solutions)

Svrha ovog sastanka bilo je predstavljanje primjera dobre prakse i poticanje razmjene znanja i iskustava u području prevencije i kontrole virusnih hepatitisa i zaraze HIV-om.

Sudionici sastanka bili su predstavnici ministarstava, zdravstvenih institucija i organizacija civilnog društva europskih zemalja te predstavnici Svjetske zdravstvene organizacije, Europske komisije, Europske udruge pacijenata s bolestima jetre (engl. European Liver Patients Association; ELPA) , Europskog društva za liječenje zaraze HIV-om  (engl. European AIDS Treatment Group; EATG) i drugih relevantnih organizacija. Predstavnici Ministarstva zdravstva RH, Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, organizacija civilnog društva (HUHIV, LET Hepatos Zagreb) te Sveučilišta u Zagrebu su zajedno izradili prezentaciju o situaciji vezanoj za virusne hepatitise i zarazu HIV-om u Hrvatskoj kao i postignućima, resursima te izazovima u ovom području, koju je kao predstavnica Ministarstva zdravstva prikazala prim. Tatjana Nemet Blažić iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.

Izazovi za prevenciju i kontrolu virusnih hepatitisa i infekcije HIV-om u Hrvatskoj kao i u mnogim drugim europskim zemljama   na nacionalnoj razini se odnose na jačanje i poboljšanje epidemiološkog i laboratorijskog praćenja, poboljšanje informiranosti i svjesnosti stručnjaka, javnosti i ključnih populacija, manjak ljudskih i financijskih resursa, bolje korištenje sustava praćenja i evaluacije za informiranje o ciljanim i učinkovitim intervencijama te stigmu i diskriminaciju u ovom području. Dok u području prevencije HIV/AIDS-a već dugi niz godina postoji Nacionalni program, za virusne hepatitise je u izradi prijedlog nacionalne strategije, za koju se očekuje da će sveobuhvatnim, multidisciplinarnim i integriranim pristupom ubrzati napore prevencije i smanjiti broj novih infekcija i smrti povezanih s virusnim hepatitisima.