Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi

U Zagrebu je 15. ožujka 2018. godine održan kongres s međunarodnim sudjelovanjem pod nazivom „Starenje s HIV-om – pristup sveobuhvatnoj skrbi“ u organizaciji Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ i Hrvatske udruge za borbu protiv HIV-a i virusnog hepatitisa (HUHIV). Hrvatski zavod za javno zdravstvo je u radu kongresa sudjelovao kao suorganizator. Stručnjakinje HZJZ-a, Tatjana Nemeth Blažić i Marija Delaš Aždajić na ovom su skupu održale pozvana predavanja o epidemiologiji infekcije HIV-om kod osoba u dobi od 50 godina i starijih te o prehrani osoba koje žive s HIV-om.

 

Zbog uspješnog liječenja i rizičnog spolnog ponašanja i u starijoj dobi se povećava udio osoba od 50 i više godina koje žive s HIV-om, kao i prevalencija infekcije HIV-om i stope novih dijagnoza HIV-a u ovoj dobnoj skupini, te je sve važniji sveobuhvatni javnozdravstveni pristup liječenju i skrbi za osobe koje stare s HIV-om.

Na kongresu su dani stručni osvrti na aktualne teme koje predstavljaju izazov u starenju s HIV-om – medicinske aspekte i liječenje infekcije HIV-om u starijoj dobi, liječenje komorbiditeta, aktivno starenje, psihološke i socijalne aspekte, ljudska prava osoba koje žive s HIV-om. Teme su predstavili međunarodni i domaći stručnjaci, a sudjelovalo je oko 200 zdravstvenih stručnjaka i djelatnika ostalih struka koje sudjeluju u zdravstvenoj skrbi osoba s infekcijom HIV-om iz Hrvatske i inozemstva. Na kongresu je predstavljen i priručnik „Starenje s HIV-om“ namijenjen zdravstvenim djelatnicima i osobama koje žive i stare s HIV-om, koji je preveden na tri jezika (engleski, srpski i makedonski) kao i druge publikacije iz ovog područja.

S obzirom na demografsko starenje stanovništva u svijetu i Hrvatskoj te epidemiološki trend povećanja broja osoba u dobi od 50 godina i starijih koje žive s HIV-om, važno je uočavati potrebe starije populacije i uključiti je u kreiranje i planiranje mjera prevencije i liječenja zaraze HIV-om, što istovremeno znači imati sveobuhvatni pristup prevenciji i liječenju kroničnih bolesti povezanih sa starenjem i ulagati u zdravo starenje, uključujući zaštitu socijalnih i ostalih ljudskih prava u ovoj populaciji.

Više informacija o kongresu kao i priručnik, ostale materijale i prezentacije možete pogledati na poveznici: https://huhiv.hr/starenje-s-hiv-om/