Uvođenje programa praćenja antimikrobne rezistencije gonokoka (Euro-GASP) u Hrvatskoj

Gonoreja je druga najčešća bakterijska spolno prenosiva infekcija. Smanjenje osjetljivosti i rezistencija N. gonorrhoeae na antibiotike zadnjih je godina u porastu, što predstavlja značajan i aktualni globalni medicinski i javnozdravstveni problem. Rezistencija gonokoka na prethodno preporučene lijekove prvog izbora i pojava otpornosti na preostale lijekove prvog izbora liječenja gonoreje te multirezistentnih gonokoka postupno dovodi do smanjenja broja raspoloživih antibiotika za učinkovito liječenje gonoreje. Zbog pojave slučajeva otpornosti gonokoka na antibiotike i neadekvatnog liječenja u svijetu i Europi provode se aktivnosti poboljšanog praćenja antimikrobne rezistencije (AMR) gonokoka radi poboljšanja prevencije, dijagnoze i učinkovitog liječenja gonoreje.

Navedene aktivnosti prioritet su i Europskog centra za prevenciju i kontrolu bolesti (ECDC), koji od 2009. godine provodi program nadzora nad AMR-om gonokoka u Europi (European Gonococcal Antimicroboial Surveillance Programme – Euro-GASP). Cilj je programa poboljšati učestalost i pravovremenost izvještavanja te povezati podatke osjetljivosti gonokoka s epidemiološkim karakteristikama oboljelih kako bi se poboljšale mjere prevencije i ishodi liječenja oboljelih, što je ključno za smanjenje rizika od komplikacija i širenja infekcije. Komponente programa su sentinel prikupljanje podataka o osjetljivosti gonokoka na antibiotike za liječenje gonoreje, edukacija i osiguranje kvalitete testiranja te postupci vanjske kontrole kvalitete testiranja laboratorija. Najnoviji dostupni podaci ECDC-a pokazuju blagi porast rezistencije na dva antibiotika preporučena europskim smjernicama za antimikrobno liječenje gonoreje (ceftriakson/cefiksim i azitromicin) u odnosu na godinu prije (Gonoccocal antimicrobial susceptibility surveillance in Europe 2013).

U programu Euro-GASP sudjeluje 21 država članica Europske Unije i Europske ekonomske zajednice (EU/EEA).

Hrvatska se uključila u Euro-GASP krajem 2014. godine, nakon što je stručni tim ECDC-a bio u radnom posjetu Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo (HZJZ) na kojem su se razmatrale mogućnosti i postupak uključivanja Hrvatske. Na sastanku su sudjelovali stručnjaci iz HZJZ-a, NZZJZ-a „Dr. Andrija Štampar“, Klinike za infektivne bolesti „Dr. Fran Mihaljević“ te Referentnog centra za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike Ministarstva zdravlja RH.

Na 39. sastanku Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike pri Akademiji medicinskih znanosti Hrvatske održanom u svibnju 2015. godine u Klinici za infektivne bolesti „Dr. F. Mihaljević“ donijet je zaključak da se izolati N. gonnorhoeae iz svih mikrobioloških laboratorija u RH koji sudjeluju u praćenju rezistencije bakterija na antibiotike šalju u Odjel za bakteriologiju Službe za mikrobiologiju HZJZ-a. Predviđeno je da se u HZJZ-u ponovi identifikacija, provede testiranje osjetjivosti na antibiotke te da se izolati proslijede u ECDC. U listopadu 2015. godine poslano je prvih deset uzoraka gonokoka na analizu u ECDC.

Liječnici, osim pravovremenom i pravilnom dijagnozom i liječenjem, mogu doprinijeti suzbijanju i sprečavanju komplikacija i širenja infekcije i poboljšanjem epidemiološkog praćenja gonoreje i AMR-a gonokoka redovitim i pravovremenim prijavljivanjem slučajeva gonoreje te dostavom izolata N. gonnorhoeae u HZJZ. Prikupljanje i analiza tih podataka doprinosi planiranju, provedbi i evaluaciji preventivnih mjera.

Više o Euro_GASP programu i izvještaj za 2013. :

http://ecdc.europa.eu/en/healthtopics/gonorrhoea/response-plan/Pages/response-plan.aspx)

http://ecdc.europa.eu/en/press/news/_layouts/forms/News_DispForm.aspx?ID=1252&List=8db7286c-fe2d-476c-9133-18ff4cb1b568)