Završen europski projekt zajedničke akcije o programima smanjenja šteta HAREACT

Programi smanjenja šteta (engl. Harm Reduction) je javnozdravstveni pristup usmjeren populaciji korisnika droga, posebice onima koji koriste drogu injektiranjem. Konferencijom u Bukureštu, održanom od 21. do 23. studenog 2018. godine završio je europski projekt HAREACT, zajednička akcija iz područja prevencije infekcije HIV-om i koinfekcija te smanjenja šteta sufinanciran sredstvima Zdravstvenog programa Europske unije.

Projekt se provodio kao zajednička akcija 23 suradna partnera iz Finske, Hrvatske, Češke, Danske, Estonije, Njemačke, Grčke, Mađarske, Islanda, Italije, Latvije, Litve, Luksemburga, Malte, Poljske, Portugala, Slovenije i Španjolske. Cilj je bio unapređenje kapaciteta za odgovor na rizike za infekciju HIV-om i zarazne bolesti povezane s injektiranjem droga te provođenje i jačanje programa smanjenja šteta usmjerenih na osobe koje injektiraju droge u EU.

Projekt je trajao 40 mjeseci (od 01. listopada 2015. do 30. rujna 2018., uz produženje do 31. siječnja 2019.). Projektne aktivnosti bile su organizirane su u pet stručnih područja: 1) testiranje i povezanost sa skrbi, 2) unaprjeđenje programa smanjenja šteta, 3) smanjenje šteta i skrb u zatvorskom sustavu, 4) integrirana skrb i održivost 5) dugoročno financiranje (održivost).

Republika Hrvatska je u provedbi ove zajedničke akcije sudjelovala u sklopu radnog paketa pet „Unaprjeđenje programa smanjenja štete“ (WP5). Projektne aktivnosti u Hrvatskoj provodili su Hrvatski zavod za javno zdravstvo (HZJZ) i Udruga za unapređenje kvalitete življenja LET, a voditelj projektnih aktivnosti bila je prim. Tatjana Nemeth Blažić, dr. med.

U okviru radnog paketa u kojem su sudjelovali partneri iz Hrvatske izradili su se edukativno informativni materijali, dve tiskane publikacije (brošura i letak) i jedan video o programima smanjenja šteta zlouporabe droga i iskustvima provedbe tih programa u Hrvatskoj. U sklopu radnog paketa pet izrađen je i priručnik u čijoj izradi stručnog teksta temeljem kojeg je napisan popularni tekst o programima smanjenja šteta su sudjelovali hrvatski stručnjaci u koordinaciji HZJZ-a  „Sve što ste željeli pitati o štetama povezanom s upotrebom droga, ali se niste usudili pitati“ (eng. „Everything you ever wanted to know about drug-related harms but were afraid to ask“).

Letak i brošura sadrže informacije i objašnjenja povezana s programima smanjenja šteta, uz savjete građanima kako kako postupati u slučaju odbačenog pribora za injektiranje droga. Video „Programi smanjenja šteta za osobe koje injektiraju droge u sinergiji institucija i udruga: iskustva iz Hrvatske“ prikazuje kako organizacije civilnog društva (nevladine organizacije) i institucije javnog zdravstva u Hrvatskoj surađuju u cilju smanjenja šteta za osobe koje koriste droge te kako su programi smanjenja šteta korisni i učinkoviti osobama koje koriste droge.

Niže možete naći edukativno informativne materijale koji su izrađeni u sklopu projekta HAREACT koje mogu koristiti stručnjacima u provedbi preventivnih i edukativnih aktivnosti usmjerenih prema javnosti i građanima i specifičnim skupinama stanovništva:

Poveznica na brošuru i letak

Poveznica na priručnik

Video je izrađen u sklopu EU programa za zdravstvo (2014.-2020.): „Zajednička akcija iz područja prevencije infekcije HIV-om i koinfekcija te smanjenja šteta“ (HA-REACT) (The Joint Action on HIV and Co-infection Prevention and Harm Reduction). Ovaj video prikazuje kako organizacije civilnog društva (nevladine organizacije) i institucije javnog zdravstva u Hrvatskoj surađuju u cilju smanjenja šteta za osobe koje koriste droge te kako su programi smanjenja šteta korisni i učinkoviti osobama koje koriste droge.

Poveznica na englesku verziju videa

Poveznica na hrvatsku verziju videa

 

Više o sudjelovanju HZJZ-a na završnoj konferenciji europskog projekta HAREACT pročitajte ovdje.

Više o HAREACT projektu pročitajte na poveznici.