Ključevi zdravlja

Jedan od ključnih instrumenata javnog zdravstva je osigurati pojedincima pristup i razumijevanje informacija i znanja o sprečavanju i suzbijanju bolesti povezanih s hranom i prehranom, kao i potporu u njihovoj primjeni u svakodnevnom životu, odnosno prihvaćanju navika i ponašanja koja doprinose očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti.

Ova knjižica pruža korisnicima najvažnije informacije i poruke, kao tri ključa za zdravlje i kvalitetan život, o tome kako se pravilno hraniti i kako spriječiti bolesti koje se prenose hranom, uz preporuke za redovitu tjelesnu aktivnost.

Ovdje preuzmite publikaciju Tri ključa za zdravije danas i sutra