Štetni učinci duhanskih proizvoda i nikotinskih vrećica (promotivno-edukativni materijali)

Elektroničke cigarete ili e-cigarete E-cigarete su elektronički uređaji koji zagrijavanjem tekućine nikotina, raznih aditiva, aroma i propilen glikola proizvode aerosol … Nastavi čitati Štetni učinci duhanskih proizvoda i nikotinskih vrećica (promotivno-edukativni materijali)