Zdravstvena pismenost odgojno-obrazovnih djelatnika u području mentalnoga zdravlja djece i mladih

Predstavljanje publikacije rezultata istraživanja povodom Svjetskog dana mentalnoga zdravlja 2018.