Živjeti zdravo

Zdravstveno obrazovanje

Svrha komponente Nacionalnog programa Živjeti zdravo – Zdravstveno obrazovanje

Zdravstveno obrazovanje djece i mladih osim činjenica o zdravlju usvojenih tijekom nastavnog procesa uključuje i osnaživanje zdravstvene pismenosti, odnosno usmjeravanje djece i mladih ka usvajanju navika pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti kao i osvještavanje važnosti očuvanja tjelesnog i mentalnog zdravlja. S ovim na umu u okviru zdravstvenog obrazovanja u školama želimo unaprijediti slIjedeće dvije komponente:

  • Izbor zdravih namirnica te znanje i vještine planiranja jelovnika koji bi zadovoljavali svakodnevne nutritivne i energetske potrebe istovremeno izbjegavajući namirnice s previše zasićenih masti, jednostavnih šećera i visokih energijskih vrijednosti.
  • Tjelesnu aktivnost koja je bitna za zdravlje djece i mladih. Imajući na umu da u Republici Hrvatskoj sva djeca nemaju dostupne sportske dvorane za tjelesni odgoj predlažemo uvođenje programa 10-minutnog vježbanja te osiguravanje poligona za vježbanje s pratećim programima kako bi svi imali jednaku mogućnost steći navike tjelesne aktivnosti.

Poligon za tjelesnu aktivnost školske djece

poligon za tjelesnu aktivnost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prehrambene  smjernice za 5.-8. razreda OŠ