Kontakt

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7
radnim danom (ponedjeljak-petak) 8.00 – 16.00 sati

Epidemiološka ambulanta (na adresi Rockefellerova 2)
radnim danom (ponedjeljak-petak) od 8.30 – 15.30 sati

Mikrobiološka ambulanta (na adresi Rockefellerova 12)
Primanje donesenih/dostavljenih uzoraka za mikrobiološke pretrage: 7.30 – 14.00 sati
Ambulante za uzimanje uzoraka: 7.30 – 9.30 sati
Podizanje nalaza:

PONEDJELJAK-PETAK: 11-13,30 h (za osobe koje PLAĆAJU participaciju)

PONEDJELJAK, SRIJEDA I PETAK: 11-15 h (za osobe koje NE PLAĆAJU participaciju)
UTORAK i ČETVRTAK:  11-18 h (za osobe koje NE PLAĆAJU participaciju)

Savjetovalište za HIV/AIDS (na adresi Rockefellerova 12)
utorkom 11.00 – 15.00 i četvrtkom 15.00 – 18.00 sati

Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost  (na adresi Rockefellerova 12)
ponedjeljkom 11,00 – 15.00 i srijedom 15.00 – 18.00 sati

Savjetovalište za mentalno zdravlje (na adresi Rockefellerova 12)
srijedom 11.00 – 15.00 sati

Dežurni epidemiolog u pripravnosti
098 227 753

GDJE SMO

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Rockefellerova 7
10000 Zagreb

Pogledajte na Google karti!

+ Google Map