Kontakt

Hrvatski zavod za javno zdravstvo, Rockefellerova 7
radnim danom (ponedjeljak – petak) 8.00 – 16.00 sati


Epidemiološka ambulanta (na adresi Rockefellerova 2)
radnim danom (ponedjeljak – petak) od 8.30 – 15.30 sati


Mikrobiološka ambulanta  (na adresi Rockefellerova 12)

Primanje osobno donesenih/dostavljenih uzoraka za mikrobiološke pretrage: radnim danom od  7.30 – 12.00 sati
Ambulante za uzimanje uzoraka: Ambulanta Službe za mikrobiologiju počinje s radom u ponedjeljak 20.04. za uzimanje uzoraka za neodgodive i hitne pretrage. Molimo pacijente da prije dolaska u ambulantu, nazovu na telefon 01 4863 236 (radnim danom od 11-13h) radi dobivanja termina dolaska te provjere hitnosti pretrage. Radi sigurnosti zaposlenika te ostalih pacijenata, nenaručeni pacijenti neće moći biti primljeni. Molimo pacijente da se pridržavaju preporuka Kriznog stožera o mjerama osobne zaštite te socijalnog distanciranja. 


Savjetovalište za HIV/AIDS (na adresi Rockefellerova 12)
utorkom 11.00 – 15.00 i četvrtkom 15.00 – 18.00 sati

Savjetovalište za pravilnu prehranu i tjelesnu aktivnost  (na adresi Rockefellerova 12)
ponedjeljkom 9,00 – 11.00

Savjetovalište za mentalno zdravlje (na adresi Rockefellerova 12)
srijedom 11.00 – 15.00 sati


Dežurni epidemiolog u pripravnosti
098 227 753


GDJE SMO

Hrvatski zavod za javno zdravstvo

Rockefellerova 7
10000 Zagreb

Pogledajte na Google karti!

+ Google Map