Sanitarne knjižice

PREGLEDI ZA SANITARNE KNJIŽICE (SANITARNE ISKAZNICE)

Zdravstveni pregledi osoba koje podliježu obveznom zdravstvenom nadzoru, prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti (79/07, 113/08, 43/09, 22/14, 130/17) i Pravilniku o načinu obavljanja zdravstvenih pregleda osoba pod zdravstvenim nadzorom (NN 23/94, 93/00, 116/18), obavezni su za određena zanimanja. Odvija se kao prvi pregled za nove radnike kojima se prvi put izdaje sanitarna knjižica prije početka obavljanja rada te kao povremeni pregled tijekom zaposlenja jednom godišnje.

Od 1. siječnja 2019. godine nastupile su izmjene dinamike obavljanja zdravstvenih pregleda, te se povremeni zdravstveni pregledi obavljaju jednom godišnje. Tumačenja Ministarstva zdravstva dostupna su u sljedeća dva dokumenta:

Dopis_uputa o dinamici zdravstvenog nadzora_HZJZ (PDF, 586.4 KB)

Dinamika obavljanja sanitarnih pregleda (PDF, 334.4 KB)

Ovisno o vrsti zanimanja, liječnički pregled obuhvaća epidemiološko anketiranje, pregled pluća (fizikalni pregled pluća, RTG prema medicinskoj indikaciji), kože i vidljivih sluznica, te bakteriološki i parazitološki pregled stolice.

Osobe koje prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji dolaze iz zemalja s visokom incidencijom tuberkuloze (≥ 40/100 000) trebaju  prije zdravstvenog pregleda za sanitarnu iskaznicu („sanitarni pregled“) obaviti  rendgensko snimanje (RTG) pluća u jednoj od zdravstvenih ustanova u Hrvatskoj te priložiti RTG nalaz tijekom sanitarnog pregleda. Uredan nalaz RTG pluća ne stariji od 3 mjeseca preduvjet je izdavanja sanitarne iskaznice.

Obaveznim pregledima u okviru zdravstvenog nadzora podliježu osobe:

  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu i usluživanju hrane ili opskrbi stanovništva vodom za ljudsku potrošnju, a koje na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s hranom, odnosno vodom za ljudsku potrošnju,
  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u proizvodnji, prometu kozmetičkih proizvoda, a koji na svojim radnim mjestima dolaze u neposredan dodir s kozmetičkim proizvodima,
  • koje obavljaju poslove, odnosno sudjeluju u obavljanju poslova smještaja, njege i odgoja dojenčadi i predškolske djece,
  • koje rade na porođajnim i dječjim odjelima zdravstvenih ustanova,
  • koje se u pravnim osobama, odnosno kod fizičkih osoba koje samostalno obavljaju djelatnost pružanjem higijenske njege pučanstvu (javna kupališta, »wellness« centri, kozmetički saloni, brijačnice, frizerski saloni, saloni za masažu, saloni za manikuru, pedikuru i sl.), kao i one osobe koje rade na poslovima unošenja boja i stranih tijela u kožu i sluznice,
  • za koje se sumnja da su kliconoše drugih zaraznih bolesti prema epidemiološkoj indikaciji.

Za osobe koje rade u proizvodnji ili prometu namirnica obavezan je zdravstveni odgoj za stjecanje osnovnog znanja o zdravstvenoj ispravnosti namirnica i osobnoj higijeni (tečaj higijenskog minimuma). Više informacija o tečaju možete pročitati ovdje: Tečaj zdravstvenog odgoja – higijenski minimum.

Pregled za izradu/produženje sanitarne knjižice možete obaviti u epidemiološkoj ambulanti Službe za epidemiologiju zaraznih bolesti u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo. Epidemiološka ambulanta trenutno radi u prostorima Prijemne mikrobiološke ambulante na adresi Rockefellerova 7a, Zagreb. Za sanitarni pregled potrebna je prethodna narudžba na mail sanitarne@hzjz.hr ili na broj telefona 01/6384 576 (svakim radnim danom od 9:00 do 12h).

Uzorak stolice se donosi u sterilnoj posudi za uzimanje uzoraka stolice, koju možete nabaviti u ljekarni. Na posudici je potrebno napisati ime i prezime.

Za sve ostale informacije možete se obratiti na e-adresu: epidemiologija@hzjz.hr


ODLUKE:

Odluka o visini troškova zdravstvenih pregleda osoba koje podliježu zdravstvenom nadzoru (21.2.2024.)