Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite

Voditelj odjela

doc. dr. sc. Tomislav Benjak, dr. med.
specijalist javnog zdravstva,
pomoćnik ravnatelja za kvalitetu

Jedinica za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite osnovana je sukladno članku 9. Zakona o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN br. 107/2007) kojim  se utvrđuje obaveza zdravstvene ustanove koja ima više od 40 zaposlenih radnika da ustroji posebnu Jedinicu za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite.

Jedinica, sukladno navedenom Zakonu, prikuplja, obrađuje, raspoređuje i čuva podatke o provjeri kvalitete zdravstvene zaštite i obavlja druge stručne i administrativne poslove vezano za osiguranje i unapređenje kvalitete zdravstvene zaštite u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo.

Nema rezultata