Služba za antidoping

Voditelj službe

Roman Latinović, dr. med

Služba za antidoping WEB

S 1. siječnjom 2019. na snagu je stupio novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ br. 100/18) kojim je propisana stručna i znanstvena djelatnost na području toksikologije i antidopinga kao jedna od djelatnosti Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo (HZJZ) te poslovi koje isti obavlja. Na taj način HZJZ preuzima sve dotadašnje poslove od HZTA, uključujući međunarodne obveze, djelatnike i sredstva.

U srpnju 2007. godine osnovana je Hrvatska agencija za borbu protiv dopinga u športu koja krajem 2010. godine odlukom Vlade ukinuta te je pripojena Hrvatskom zavodu za toksikologiju (HZT), a HZT mijenja naziv u HZTA (Hrvatski zavod za toksikologiju i antidoping).

Djelatnost Službe za antidoping Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo obuhvaća stručne poslove i zadatke koji su utvrđeni međunarodnim konvencijama o borbi protiv dopinga u sportu. Služba sustavno prati i koordinira akcije Vladinih i nevladinih organizacija u borbi protiv dopinga u sportu, predlaže i provodi mjere u borbi protiv dopinga u sportu, primjenjuje konvencije i Kodeks Svjetske antidopinške agencije te pravila međunarodnih sportskih saveza i Međunarodnog olimpijskog odbora. Organizira i provodi dopinšku kontrolu, kako na sportskim natjecanjima tako i izvan njih, utvrđuje pravila za terapijska izuzeća u skladu s međunarodnim propisima te ih odobrava, ostvaruje međunarodnu stručnu suradnju povezanu s dopingom i zaključuje ugovore o testiranju.

U stručne poslove i zadatke Službe za antidoping spada i organiziranje istraživanja, savjetovanja, seminara i okruglih stolova, a uz sve to izdaje i publikacije čije su teme povezane s borbom protiv dopinga u sportu.

Misija
Služba za antidoping HZJZ promovira čestit i čist sport kroz provođenje antidopinških aktivnosti. Pod tim se podrazumijevaju dopinške kontrole, te širenje i promicanje edukacije o štetnosti dopinga u suradnji s interesnim grupama, prvenstveno sportašima i sportskim organizacijama.

Vizija
Služba za antidoping HZJZ posvećena je borbi protiv dopinga kako na nacionalnom, tako i na internacionalnom nivou.
Svoju viziju će ostvarivati kroz slijedeća područja:
› Testiranje
› Edukacija
› Međunarodne aktivnosti
› Informiranje
› Istraživanje i razvoj na području borbe protiv dopinga u sportu

Vrijednosti
› Čestitost
› Etika
› Stručnost
› Kvaliteta

Odjel za prevenciju dopinga

voditelj Odjela
Roman Latinović, dr. med
+385 (0)1 46 41 278

Petra Mamić, prof., viši stručni savjetnik
+385 (0)1 46 27 934

Franka Antičić-Lović, mag. oec., viši stručni savjetnik
+385 (0)1 55-10-650

Sandra Kralj, sručni referent
+385 (0) 4615 365

Paulina Karač Šajković, mag. iur.
+385 (0)1 5510 651

 

Odsjek za informiranje o dopingu

voditeljica Odsjeka
Vesna Barišić, novinar
+385 (0)1 46 27 933

 

Odjel za testiranje i istrage

voditeljica Odjela
Snježana Karlo, mag.oec.
+385 (0)1 46 27 931
Višnja Prodan, stručni referent
+385 (0)1 46 27 930

 

Odsjek za prikupljanje, procjenu i korištenje podataka u dopingu

voditelj Odsjeka
Damir Marunić
+385 (0)1 46 27 932

 

Odjel za medicinu

voditeljica Odjela
Ana Dobrila Bošnjak, dr.med. specijalist interne medicine

Zamjenica voditeljice Odjela
Marija Slivonja, dr. med.
+385 (0)1 55-10-653

 

Info
pitanja-antidoping@hzjz.hr

Media Info
pitanja-antidoping@hzjz.hr
+385 (0)1 46 27 933
vesna.barisic@hzjz.hr

TUE
+385 (0)1 55 10 653
tue@hzjz.hr

Pitanja
pitanja-antidoping@hzjz.hr

Podaci o lokaciji
+385 (0)1 46 27 932
whereabouts@hzjz.hr

Rezervacija predavanja
+385 (0)1 55 10 650
pitanja-antidoping@hzjz.hr

Savjetovalište
+385 (0)1 55 10 653
pitanja-antidoping@hzjz.hr

 

Povjerenstvo za terapijska izuzeća

vanjski suradnici

 

Stegovno vijeće

Vanjski suradnici

    Nema rezultata
    Nema rezultata