Odjel za koordinaciju aktivnosti promicanja i očuvanja cjeloživotnog zdravlja

Voditelj odjela

Dinka Nakić, dr. med.
specijalist epidemiologije

Odjel za koordinaciju aktivnosti promicanja i očuvanja cjeloživotnog zdravlja djeluje u sklopu Službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i koordinira aktivnosti svih odjela unutar Službe. Odjel koordinira suradnju Službe s drugim akterima na regionalnoj i lokalnoj razini te sve aktivnosti vezane uz provedbu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“. U svome radu Odjel surađuje sa svim dionicima u sustavu te razvija intersektorsku i multidisciplinarnu suradnju. Odjel također sudjeluje u izradi strateških dokumenata, prijenosu stručnih znanja i mišljenja te diseminaciji aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ na lokalnu razinu i umrežavanju s predstavnicima različitih sektora i civilnog društva.

Odjel sudjeluje u provođenju aktivnosti iz Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. – 2019. Cilj Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj je postupno smanjenje unosa kuhinjske soli u općoj populaciji Republike Hrvatske za prosječno 4 posto godišnje, sa sadašnjih 11,6 grama dnevno na 9,3 grama 2019. godine. To bi bio u konačnici doprinos ostvarenju plana Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a o smanjenju unosa kuhinjske soli za 30 posto do 2025. godine, usvojen u Europskom okviru za nacionalne inicijative za smanjenje unosa kuhinjske soli putem hrane (ESAN).

Koordinacija provođenja aktivnosti projekta „Tvrtka prijatelj zdravlja“ koji je dio komponente „Zdravlje i radno mjesto“ Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ čini jednu od djelatnosti Odjela. Projekt „Tvrtka prijatelj zdravlja“ usmjeren je zaposlenicima tvrtki raznih profila i potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika i promiču zdravlje na radnom mjestu te iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika u sljedećih šest područja: prehrana, promicanje tjelesne aktivnosti, zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, uređenje zelenog prostora oko zgrade.

 

Odsjek za koordinaciju nacionalnih aktivnosti promicanja zdravlja

Odsjek za koordinaciju nacionalnih aktivnosti promicanja zdravlja Odjela za koordinaciju aktivnosti promicanja i očuvanja cjeloživotnog zdravlja djeluje u Službi za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Odsjek koordinira provedbu aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ na nacionalnoj razini. Uz to, Odsjek u suradnji s mrežom zavoda za javno zdravstvo radi na prepoznavanju i nacionalnoj diseminaciji primjera dobre prakse u promicanju zdravlja koji se provode na lokalnoj razini. U svom radu Odsjek surađuje s brojnim dionicima te razvija intersektorsku i multidisciplinarnu suradnju. Odsjek također sudjeluje u izradi nacionalnih strateških dokumenata te prijenosu znanstvenih i stručnih znanja iz područja promicanja zdravlja.

Voditeljica odsjeka
Maja Lang Morović, prof. rehabilitator

Kontakt
+385 1 4863 231
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za koordinaciju međunarodnih aktivnosti promicanja zdravlja

Voditeljica odsjeka
Anja Đurić, univ. spec.

Kontakt
+385 1 4863 354
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za promotivne aktivnosti

Kako bi učinkovito osmislili i planirali provedbu marketinških aktivnosti kao i strategiju i taktiku komunikacijskog plana radi se detaljna situacijska analiza svih segmenata aktivnosti Službe za promicanje zdravlja. Za polazišnu točku iz koje se mogu definirati snage, slabosti, prilike i prijetnje možemo postaviti definiciju Svjetske zdravstvene organizacije prema kojoj je zdravlje „Stanje potpunog tjelesnog, psihičkog i socijalnog blagostanja, a ne samo odsustvo bolesti“.

Dugoročno, jedino kontinuirana edukacija i podizanje svijesti javnosti kao i međusektorska i višerazinska suradnja svih dionika mogu doprinijeti krajnjem cilju – promjeni ponašanja i usvajanju zdravih životnih navika.

Uzimajući u obzir dobar imidž Službe za promicanje zdravlja i projekte koje provodi u javnosti te daljnju provodljivost aktivnosti u sklopu marketinške strategije definiraju se koraci koje je potrebno poduzeti kako bi se dodatno povećala prepoznatljivost rada i djelovanja Službe za promicanje zdravlja kako kroz Nacionalni program kao i kroz znanstvena istraživanja koji se provode u suradni sa Svjetskom zdravstvenom organizacijom te povećalo sudjelovanje što većeg broja dionika u aktivnostima. Daljnje planiranje aktivnosti fokusirano je na razvijanje vlastitih kanala – svih digitalnih platformi jer to omogućava kontinuitet u komunikaciji cjelokupnog sadržaja i ključnih poruka prema publici. Dodatan izazov ali i prilike u planiranju daljnje strategije predstavlja široka ciljna skupina što je potrebno uzeti u obzir prilikom definiranja i odabira alata i kanala oglašavanja i komunikacije prema publici. No, najvažnije je ostvariti kontinuitet u provedbi aktivnosti i njihovoj promociji s ciljem stvaranja pozitivnog okruženja za implementaciju zdravih životnih stilova u cjelokupnoj populaciji.

Voditeljica odsjeka
Maja Koprivanac, dipl. komunikolog

Kontakt
+385 1 4863 354
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za koordinaciju savjetovališta

Odsjek za koordinaciju savjetovališta Odjela za koordinaciju aktivnosti promicanja i očuvanja cjeloživotnog zdravlja djeluje u Službi za promicanje zdravlja Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo. Unutar Odsjeka obavljaju se poslovi koordinacije, praćenja i evaluacije rada savjetovališta (Savjetovalište za promicanje pravilne prehrane i tjelesne aktivnosti, Savjetovalište za promicanje spolnog zdravlja i Savjetovalište za promicanje mentalnog zdravlja) te stručni poslovi vezani uz unapređenje zdravlja. Unutar Odsjeka razvijaju se edukativni materijali i provode programi s ciljem promicanja zdravih životnih stilova.

Voditeljica odsjeka
Barbara Raguž, mag. psihologije

Kontakt
+385 1 4863 211
promicanjezdravlja@hzjz.hr