Odjel za koordinaciju projektnih aktivnosti promicanja zdravlja

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za koordinaciju nacionalnih aktivnosti promicanja zdravlja djeluje u sklopu Službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i koordinira aktivnosti svih odjela unutar Službe. Odjel koordinira suradnju Službe s drugim akterima na regionalnoj i lokalnoj razini te sve aktivnosti vezane uz provedbu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“. U svome radu Odjel surađuje sa svim dionicima u sustavu te razvija intersektorsku i multidisciplinarnu suradnju. Odjel također sudjeluje u izradi strateških dokumenata, prijenosu stručnih znanja i mišljenja te diseminaciji aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ na lokalnu razinu i umrežavanju s predstavnicima različitih sektora i civilnog društva.

Odjel sudjeluje u provođenju aktivnosti iz Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. – 2019. Cilj Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj je postupno smanjenje unosa kuhinjske soli u općoj populaciji Republike Hrvatske za prosječno 4 posto godišnje, sa sadašnjih 11,6 grama dnevno na 9,3 grama 2019. godine. To bi bio u konačnici doprinos ostvarenju plana Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a o smanjenju unosa kuhinjske soli za 30 posto do 2025. godine, usvojen u Europskom okviru za nacionalne inicijative za smanjenje unosa kuhinjske soli putem hrane (ESAN).

Koordinacija provođenja aktivnosti projekta „Tvrtka prijatelj zdravlja“ koji je dio komponente „Zdravlje i radno mjesto“ Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ čini jednu od djelatnosti Odjela. Projekt „Tvrtka prijatelj zdravlja“ usmjeren je zaposlenicima tvrtki raznih profila i potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika i promiču zdravlje na radnom mjestu te iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika u sljedećih šest područja: prehrana, promicanje tjelesne aktivnosti, zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, uređenje zelenog prostora oko zgrade.

Odsjek sudjeluje u provedbi i koordinaciji Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice. Rak vrata maternice se u Hrvatskoj svaki dan dijagnosticira jednoj ženi, a svaki treći dan od njega umire jedna žena. Rak vrata maternice najčešće pogađa žene u dobi od 35 do 55 godina kada su mnoge od njih aktivno angažirane na poslu i u obitelji. Rana detekcija promjena stanica vrata maternice može uspješno prevenirati nastanak raka vrata maternice.

Prepoznavši navedeni javnozdravstveni problem Vlada Republike Hrvatske je na svojoj sjednici 15. srpnja 2010. godine usvojila Nacionalni program ranog otkrivanja raka vrata maternice, sa čijom se provedbom započelo 1. prosinca 2012. godine. Cilj programa je smanjiti  incidenciju i mortalitet raka vrata maternice u Republici Hrvatskoj kroz primjenu brzog i jednostavnog testa (Papa test ili HPV test).

Osnovni zadaci Odsjeka su:

  • koordinacija  Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice
  • evaluacija i praćenje provedbe Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice na nacionalnoj razini
  • suradnja s dionicima uključenim u provedbu Nacionalnog programa ranog otkrivanja raka vrata maternice
  • vođenje Registra probira
  • organiziranje, provedba i sudjelovanje u provedbi javnozdravstvenih aktivnosti u cilju povećanja svjesnosti, edukacije i informiranja opće i stručne javnosti o prevenciji raka vrata maternice
  • izrada i distribucija edukativno-informativnog materijala
  • zdravstveno informiranje i komunikacija s javnošću putem različitih medija o pitanjima vezanim uz rak vrata maternice
  • sudjelovanje u koordinaciji i podršci državnim tijelima i organizacijama civilnog društva na područjima zajedničke aktivnosti prevencije raka vrata maternice

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za koordinaciju nacionalnih projektnih aktivnosti promicanja zdravlja

Voditeljica odsjeka
Maja Lang Morović, prof. rehabilitator

Kontakti
+385 1 4863 231
promicanjezdravlja@hzjz.hr

 

Odsjek za koordinaciju međunarodnih projektnih aktivnosti

 

Odsjek za koordinaciju savjetovališta/Glavni inženjer Službe

Voditeljica odsjeka

Lana Kasumović, dipl. san. ing.

Kontakti
+385 1 4863 267
promicanjezdravlja@hzjz.hr

 

Odsjek za koordinaciju preventivnih aktivnosti raka vrata maternice

Dinka Nakić, dr. med. spec. epidemiolog

Kontakti

+385 1 4863 211

dinka.nakic@hzjz.hr

 

Objave: TAG: zivjeti-zdravo CATEGORY: Služba za promicanje zdravlja