Odjel za koordinaciju aktivnosti promicanja i očuvanja cjeloživotnog zdravlja

Opis odjela (Sadržaj stranice do "MORE")

Odjel za koordinaciju aktivnosti promicanja i očuvanja cjeloživotnog zdravlja djeluje u sklopu Službe za promicanje zdravlja u Hrvatskom zavodu za javno zdravstvo i koordinira aktivnosti svih odjela unutar Službe. Odjel koordinira suradnju Službe s drugim akterima na regionalnoj i lokalnoj razini te sve aktivnosti vezane uz provedbu Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“. U svome radu Odjel surađuje sa svim dionicima u sustavu te razvija intersektorsku i multidisciplinarnu suradnju. Odjel također sudjeluje u izradi strateških dokumenata, prijenosu stručnih znanja i mišljenja te diseminaciji aktivnosti Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ na lokalnu razinu i umrežavanju s predstavnicima različitih sektora i civilnog društva.

Odjel sudjeluje u provođenju aktivnosti iz Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj 2015. – 2019. Cilj Strateškog plana za smanjenje prekomjernog unosa kuhinjske soli u Republici Hrvatskoj je postupno smanjenje unosa kuhinjske soli u općoj populaciji Republike Hrvatske za prosječno 4 posto godišnje, sa sadašnjih 11,6 grama dnevno na 9,3 grama 2019. godine. To bi bio u konačnici doprinos ostvarenju plana Svjetske zdravstvene organizacije i UN-a o smanjenju unosa kuhinjske soli za 30 posto do 2025. godine, usvojen u Europskom okviru za nacionalne inicijative za smanjenje unosa kuhinjske soli putem hrane (ESAN).

Koordinacija provođenja aktivnosti projekta „Tvrtka prijatelj zdravlja“ koji je dio komponente „Zdravlje i radno mjesto“ Nacionalnog programa „Živjeti zdravo“ čini jednu od djelatnosti Odjela. Projekt „Tvrtka prijatelj zdravlja“ usmjeren je zaposlenicima tvrtki raznih profila i potiče uvođenje posebnih oznaka za radna okruženja koja zaposlenicima omogućuju usvajanje zdravih životnih navika i promiču zdravlje na radnom mjestu te iskazuju pozitivnu brigu o zdravlju djelatnika u sljedećih šest područja: prehrana, promicanje tjelesne aktivnosti, zaštita zdravlja djelatnika na radnom mjestu, zabrana pušenja, zabrana konzumacije alkohola, uređenje zelenog prostora oko zgrade.

 

Odsjeci odjela (Sadržaj stranice nakon "MORE")

Odsjek za koordinaciju nacionalnih aktivnosti promicanja zdravlja

Voditeljica odsjeka
Maja Lang Morović, prof. rehabilitator

Kontakt
+385 1 4863 231
promicanjezdravlja@hzjz.hr

Odsjek za koordinaciju međunarodnih aktivnosti promicanja zdravlja

Odsjek za promotivne aktivnosti

Odsjek za koordinaciju savjetovališta

Kontakt
+385 1 4863 267
promicanjezdravlja@hzjz.hr

 

Objave: TAG: zivjeti-zdravo CATEGORY: Služba za promicanje zdravlja