Odjel za praćenje i unaprjeđenje djelatnosti školske medicine

Voditelj odjela

doc. dr. sc. Ivana Pavić Šimetin, prim. dr. med.
specijalist školske medicine

Temeljne zadaće odjela su:

 • koordinacija, stručno usmjeravanje i nadzire rada zavoda za javno zdravstvo županija u djelatnosti školske i adolescentne medicine;
 • planiranje, predlaganje i provođenje mjere zdravstvene zaštite školske djece i mladeži;
 • sudjelovanje u provođenju međunarodnih istraživanja u populaciji školske djece i studenata.

Aktivnosti odjela

 • Praćenje i unapređenje provođenja glavnih aktivnosti prema Planu i programu mjera zdravstvene zaštite, a to su:
  • sistematski pregledi, kontrolni pregledi, namjenski pregledi i probiri;
  • cijepljenje i docjepljivanje;
  • savjetovališni rad;
  • zdravstveni odgoj i promicanje zdravlja;
  • utvrđivanje psihofizičke sposobnosti učenika i primjerenog oblika školovanja;
  • cijepljenja.

Odsjek za koordinaciju, stručno usmjeravanje i nadzor djelatnosti školske medicine

Odsjek za unaprjeđenje zdravstvene zaštite školske djece i mladih s ambulantom

(ambulanta u osnivanju)